FLEMMING RØGILDS
Født 1945 i Århus, Danmark. Bor og arbejder i København, Danmark


Forfatter og Kultursociolog. Har fra 1973-87 udgivet en række digtsamlinger på forskellige forlag og har fra 1983-2004 haft flere eksternt financierede forskningsprojekter ved Institut for Kultursociologi og Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Røgilds har især interesseret sig for teoretiske og empiriske studier af forholdet mellem diasporakulturer og transnationalitet, international migration og etniske relationer, “race” og racisme, kulturmøder og identitetsdannelse samt ungdomskulturer i Storbritannien, Sydafrika, Tyskland og Danmark fra begyndelsen af 1980’erne til dags dato. Han tog allerede hul på disse spørgsmål i digtsamlingen Reinkarnationens Aske (1985) og har senere forfulgt dem i publikationerne: Rytme, Racisme og Nye Rødder: En bro mellem sorte og hvide? (1988); I Elefantfuglens Land: Sydafrikanske Stemmer (1991); Stemmer fra et Grænseland: En bro mellem unge indvandrere og danskere? (1995/98); Charlie Nielsens Rejse: Vandringer i multikulturelle landskaber (2000); og den sidst udkomne De Udsatte: Bander, kulturmøder, socialpædagogik (2004). Røgilds har været tilknyttet den såkaldte Birminghamskole (Centre for Contemporary Cultural Studies ved University of Birmingham, Storbritannien) i 1985 og Centre for Urban and Commuity Research ved Goldsmiths College, University of London, Storbritannien i 1997. Han har modtaget arbejds- og rejselegater fra Statens Kunstfonds Litterære Udvalg i flere perioder i 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne. I 2001 var han vært ved et arrangement for kunstnere med “indvandrer- og flygtningebaggrund” på Caféteatret i København. Røgilds er medlem af tidsskriftet Social Kritiks redaktionspanel, tidsskriftet Socialpolitiks redaktion og Brumleby Kulturfonds bestyrelse.

Bidrag: Deltager med artiklen “Klager (er enhver danskers ejendom)” i Station 4: Bogen.